ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เดินทางไปเยี่ยมศาลจังหวัดทองผาภูมิ และได้ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ฯ

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เดินทางไปเยี่ยมศาลจังหวัดทองผาภูมิ และได้ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ฯ
นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมชมรมฯ เดินทางไปเยี่ยมศาลจังหวัดทองผาภูมิ และได้ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ “เติมสุข...เติมยิ้มให้น้อง”ให้เด็กนักเรียน โรงเรียงเพียงหลวง 3  (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ต.ปิล๊อก อ.ทองภาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันพฤหัสสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559