ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช
นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมชมรมฯ ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี  2558 ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558