ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะสมาชิกชมรมฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปรุงอาหาร เซฟกระทะเด็ก

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะสมาชิกชมรมฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปรุงอาหาร เซฟกระทะเด็ก
นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะสมาชิกชมรมฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปรุงอาหาร “เซฟกระทะเด็ก”  ของเยาวชน ๑๑ แห่ง ร่วมกับโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวาระเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี และในวาระครบ  ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และร่วมสนับสนุนงบประมาณค่าจัดซื้อวัสดุในการทำอาหาร  ณ เดอะศาลายามอลล์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙