ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะสมาชิกชมรมฯ ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทราชสดุดีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะสมาชิกชมรมฯ ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทราชสดุดีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะสมาชิกชมรมฯ ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทราชสดุดีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559