ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เดินทางไปทำกิจกรรมโครงการ เติมสุข เติมยิ้ม ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เดินทางไปทำกิจกรรมโครงการ เติมสุข เติมยิ้ม ครั้งที่ ๒   ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เดินทางไปทำกิจกรรมโครงการ “ เติมสุข เติมยิ้ม ครั้งที่ ๒ ” 
ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อมอบเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องอุปโภคบริโภคและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559