ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ดำเนินการร่วมระหว่างศาลอุทธรณ์ภาค ๒ และศาลยุติธรรมใน จ.ระยอง ในโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ดำเนินการร่วมระหว่างศาลอุทธรณ์ภาค ๒ และศาลยุติธรรมใน จ.ระยอง ในโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี
นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมชมรมฯ เดินทางไปมอบวุฒิบัตรฯ โครงการ “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซ่อมและติดตั้งเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ” ณ หน่วยงาน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559


เอกสารแนบ