ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เดินทางไปมอบวุฒิบัตรฯ โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซ่อมและติดตั้งเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เดินทางไปมอบวุฒิบัตรฯ โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซ่อมและติดตั้งเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมชมรมฯ เดินทางไปมอบวุฒิบัตรฯ โครงการ “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซ่อมและติดตั้งเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ” ณ หน่วยงาน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559


เอกสารแนบ