ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมขายสินค้าราคาถูก และพยากรณ์การกุศล ในงานวันศาลยุติธรรม ปี 2559

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมขายสินค้าราคาถูก และพยากรณ์การกุศล  ในงานวันศาลยุติธรรม ปี 2559
นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมขายสินค้าราคาถูก และพยากรณ์การกุศล  ในงานวันศาลยุติธรรมปี 2559  ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2559 ณ ศูนย์อาหารสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารจอดรถ เพื่อนำรายได้เข้าชมรมฯ นำไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ศาล และบุคคลทั่วไป