ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

952

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะสมาชิกชมรมฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปรุงอาหาร “เซฟกระทะเด็ก”  ของเยาวชน ๑๑ แห่ง ร่วมกับโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวาระเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี และในวาระครบ  ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และร่วมสนับสนุนงบประมาณค่าจัดซื้อวัสดุในการทำอาหาร  ณ เดอะศาลายามอลล์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่านข่าว