หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

2332

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะสมาชิกชมรมฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปรุงอาหาร “เซฟกระทะเด็ก”  ของเยาวชน ๑๑ แห่ง ร่วมกับโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวาระเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี และในวาระครบ  ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และร่วมสนับสนุนงบประมาณค่าจัดซื้อวัสดุในการทำอาหาร  ณ เดอะศาลายามอลล์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
อ่านข่าว